Wednesday, May 16, 2007

Tarbiah dan Dakwah: Menurut perspektif dan manhaj ulama Syam

Tarbiah dan Dakwah: Menurut perspektif dan manhaj ulama Syam

Maulana Abul Hasan Ali an Nadwi Rahimahullah, seorang tokoh ulama terkemuka dari India pernah menukilkan dalam sebuah karyanya yang agung tentang kepentingan dunia arab dalam peta politik dunia. Antaranya, beliau menyebut bahawa “keimanan” merupakan asas utama kepada kekuatan dunia arab. “Keimanan” juga merupakan senjata utama dunia arab sekarang, sepertimana ia juga merupakan senjata utama kepada peradaban dunia arab pada hari kelmarin. Dunia arab tidak akan mampu untuk menghadapi gerakan Zionis, Komunis mahupun musuh-musuh yang lain dengan sumber harta yang diperolehi dari Britain, apa yang disumbangkan oleh Amerika ataupun Rusia, atau apa yang didapati hasil dari emas hitam (industri minyak dan petroleum). Hanya dengan kekuatan yang bertunjangkan “keimanan”, dunia arab akan dapat menghadapi musuh-musuhnya sepertimana kekuatan yang sama digunakan dalam menghadapi kekuatan Rom dan Parsi pada suatu masa dahulu.(Madha Khasira al A’lam bi Inhitat al Muslimin)
Justeru, tidak hairanlah, saban detik dan waktu para ulama Syam menyeru masyarakat tentang peri pentingnya kembali kepada Allah S.W.T dan rasul Nya S.A.W dalam setiap perkara. Untuk membentuk sebuah masyarakat yang ideal, yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah S.W.T, memerlukan usaha gigih dan kerja kuat dari seluruh ahli ilmu dan pendakwah kepada jalan Nya.
Jika dilihat dari konteks sebuah negara dari dunia arab, iaitu Syria. Kita melihat bahawa, para ulama mereka punya kurikulum tarbiah dan dakwah yang cukup baik untuk dilaksanakan di tanah air kita Malaysia. Semuanya itu diusahakan mereka, demi semata-mata untuk melihat kekuatan “keimanan” kembali mekar dan segar dalam jiwa masyarakat, supaya segala anasir-anasir musuh untuk menghapuskan Islam dapat diatasi. Benarlah sabda baginda S.A.W, daripada Sayidina A’li RA, maksudnya “Para ulama itu merupakan cahaya kepada bumi, dan merupakan khalifah kepada para nabi.” Hadis riwayat Ibn A’di di dalam al Kamil (Al Fathul Kabir).
Penulis akan membawakan beberapa contoh, kurikulum tarbiah dan dakwah yang telah dimainkan para ulama Syam dalam membentuk masyarakat:

1. Membina pusat-pusat pengajian Islam (maahad-maahad syarie) yang diasaskan di bawah sebuah yayasan. Seterusnya menawarkan kelas-kelas pengajian percuma kepada para pelajar. Kos operasi maahad dibiayai oleh dana-dana yang dikumpul dari sumber-sumber kewangan yang disumbangkan oleh para dermawan yang terdiri daripada ahli-ahli perniagaan dan daripada masyarakat sendiri. Sebagai contoh: Jam’iyyatul Fathil Islami yang diasaskan oleh al Murabbi al Kabir as Syeikh Muhammad Soleh al Farfuri Rahimahullah (Umar b. Syeikh Muwaffaq an Nashuqati, As Syeikh Muhammad Soleh al Farfuri, Hayatuhu al I’lmiyyah, Nahdhotuhu, Atharuhu) dan Mujamma’ Syeikh Ahmad Kiftaro yang diasaskan pembinaannya oleh al Murabbi al Kabir as Syeikh Ahmad Kiftaro Rahimahullah. As Syeikh Said Hawwa Rahimahullah berpendapat bahawa, pendidikan agama di sekolah-sekolah merupakan wasilah terpenting dalam memberikan pendidikan tentang agama Islam. (Said Hawwa, Jundullah: Thaqafatan wa Akhlaqan)

2. Memakmurkan sepenuhnya institusi masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan keilmuan:
• Mengadakan pengajian-pengajian ilmu secara umum dan khusus.
• Menggunakan mimbar Jumaat untuk menyampaikan nasihat dan peringatan kepada masyarakat dengan khutbah-khutbah yang bermutu dan bertenaga.
• Menggunakan mimbar Jumaat untuk menyeru masyarakat menyumbangkan wang dan harta mereka untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan.
• Mendoakan pimpinan utama negara supaya diberikan taufiq dan hidayah, seterusnya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah S.W.T dan rasul Nya S.A.W
• Menjadikan bulan Ramadhan sebagai satu pesta ibadah dengan menjadikan masjid sebagai tempat tumpuan pada malam-malam terakhir bulan Ramadhan.

Sebagai contoh: Jami’ Zaid b. Thabit yang terletak di Fahhamah, masjid yang dipimpin oleh as Syeikh Sariyah ar Rifa’ei ini telah berjaya memakmurkan institusi masjid mereka dengan kegiatan-kegiatan ibadah, keilmuan, sambutan-sambutan penting dalam sejarah Islam dan projek-projek perniagaan. Mereka mengusahakan perniagaan perabot, farmasi perubatan, pusat pakaian pengantin, pusat jualan mushaf, kitab, buku, cd dan kaset-kaset keislaman. Mereka juga mengadakan konsultan kebajikan untuk membantu para fakir dan miskin.

Para ulama Syam menjadikan masjid sebagai lokasi utama mereka menyumbangkan kepakaran ilmu dalam memberikan pendidikan dan berdakwah kepada masyarakat. Ini merupakan satu pendidikan efektif yang pernah diusahakan baginda S.A.W dalam membentuk para sahabatnya. Masjid merupakan pusat pengajian pertama dalam sejarah ketamadunan Islam.
“Madrasah al Muhammadiyah” yang bertempat di Masjid Nabawi telah berjaya melahirkan graduan-graduan yang berjaya meletakkan Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi darinya. (as Sirah an Nabawiyyah, Dr. Musthofa as Siba’ei)
Baginda S.A.W bersabda yang bermaksud "Sesungguhnya proses perkembangan Islam mengalami detik-detik kemajuan dan kemunduran, di antara petanda kemajuan agama ini, segenap lapisan masyarakat berlumba-lumba untuk mendalaminya. Sebaliknya, apabila ilmu Islam ini hanya dipelajari oleh sebilangan kecil masyarakat, ia merupakan petanda kemunduran agama ini." Hadis riwayat Thobarani, Ibnu Sunni, Abu Nua'im dan hadis ini dhoif di sisi al Hafiz Ibnu Hajar al Asqolani.
Penulis melihat bahawa kurikulum tarbiah dan dakwah yang dilaksanakan oleh para ulama Syam bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh as Syeikh Said Hawwa Rahimahullah tentang lima konsep jihad: 1. Jihad Lisani 2. Jihad Ta’limi 3. Jihad bil Yadi wan Nafs 4. Jihad Siyasi 5. Jihadul Mal. (Said Hawwa, Jundullah: Thaqafatan wa Akhlaqan).
Para ulama Syam mendahulukan Jihad Lisani, Jihad Ta’limi dan Jihadul Mal. Mereka melihat tiga jihad tersebut sebagai sesuatu yang patut diutamakan dari jihad-jihad yang lain. As Syeikh Said Hawwa Rahimahullah dalam pesanannya menyebut “Ketika mana menyampaikan kerja-kerja dakwah dan tarbiah, hendaklah mendahulukan yang lebih penting dari yang penting, mulakan dengan akidah sebelum ibadah, kemudian ibadah sebelum kurikulum-kurikulum kehidupan, dengan kulliyat sebelum juziyyat, dan dengan yang dekat sebelum yang jauh.” Daripada Ibnu Abbas RA, bahawasanya Rasulullah S.A.W ketika mana mengutuskan Sayidina Muadz RA ke Yaman telah berpesan, maksudnya “Sesungguhnya kamu akan berhadapan dengan satu kaum dari kalangan ahli kitab, dan jadikan perkara pertama yang kamu seru ialah beribadah kepada Allah S.W.T, maka apabila mereka telah mengetahui, sampaikan kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah S.W.T telah mewajibkan solat lima waktu ke atas mereka pada waktu siang dan malam mereka. Apabila mereka telah lakukannya, sampaikan kepada mereka bahawa Allah S.W.T telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka untuk dikongsi bersama fakir miskin dikalangan mereka. Apabila mereka telah mentaatinya, maka ambillah harta mereka untuk dijadikan zakat, peliharalah kemuliaan dan kemurnian harta mereka, hendaklah kamu takuti akan doa orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya tidak ada hijab diantara Allah S.W.T dan doa orang yang dizalimi tersebut.” Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Antara wasilah Jihad Lisani ialah:
1. Menyebarkan kitab-kitab agama. 2. Majalah, surat khabar dan artikel-artikel Islam. 3. Ucapan, syarahan dan pengajian umum di masjid-masjid dan rumah.
4. Dakwah secara individu, program ziarah, rehlah dan kumpulan-kumpulan diskusi. (Said Hawwa, Jundullah: Thaqafatan wa Akhlaqan).
As Syeikh Muhammad Soleh al Farfuri Rahimahullah telah menggariskan dua perkara penting dan mengutamakan Jihad Lisani dan Jihad Ta’limi dari jihad-jihad yang lain. Dua perkara tersebut ialah 1. Nasihat yang ikhlas kepada para pemimpin, ia patut disampaikan dengan penuh bijaksana dan berhikmah. Berkata as Syeikh Muhammad Soleh al Farfuri “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah mewajibkan kepada para ulama untuk memberikan nasihat dan peringatan kepada para umara’, bukannya melahirkan tanda setia kepada mereka demi semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia dan harta.” 2. Bekerja sepenuhnya untuk menyebarkan ilmu Islam yang sebenarnya. Kerana dengan pemahaman Islam yang sebenar dan menyeluruh akan dapat menghilang dan menghapuskan kerosakan dan kejahilan. Maka akan aman dan sejahtera sesebuah Negara, para pemimpinnya dan rakyat jelata. (Umar b. Syeikh Muwaffaq an Nashuqati, As Syeikh Muhammad Soleh al Farfuri, Hayatuhu al I’lmiyyah, Nahdhotuhu, Atharuhu)
Antara wasilah yang digunakan dalam Jihad Ta’limi ialah 1. Membuka kursus-kursus keilmuan. 2. Halaqah pengajian di rumah atau di masjid. 3. Program rehlah yang berkonsepkan ilmu, dakwah dan kerja.
Ukuran kejayaan kepada Jihad Ta’limi ialah kemampuan kita untuk memberikan thaqafah Islamiyyah yang sempurna dan pendidikan Islam yang sebenar, sejahtera dan sempurna sifatnya kepada seluruh masyarakat.
Perbezaan diantara Jihad Lisani dan Jihad Ta’limi ialah, Jihad Lisani: Mengguna dan mengorbankan seluruh tenaga dengan lisan yang terdiri dari ucapan, syarahan dan tulisan untuk melawan segala bentuk penyelewengan untuk mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam yang sebenar. Manakala Jihad Ta’limi pula ialah: Mengguna dan mengorbankan seluruh tenaga untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dakwah dan thaqafah kepada mereka yang telah menerima agama Islam. Jika diamati, kadang-kadang seolah-olah wujud persamaan diatara Jihad Lisani dan Jihad Ta’limi, tetapi sebenarnya ia tetap mempunyai perbezaan. (Said Hawwa, Jundullah: Thaqafatan wa Akhlaqan).

Sesuatu yang amat berharga, para ulama besar yang mempunyai kepakaran ilmu yang cukup mendalam turut serta untuk mengepalai masyarakat dalam memakmurkan masjid. Sebagai contoh: As Syeikh Usamah ar Rifa’ei di Masjid ar Rifa’ei, as Syeikh Dr Muhammad Said Ramadhan al Bouti di Masjid Mulla Ramadhan dan Masjid al Iman, as Syeikh Dr Wahbah az Zuhaili di Masjid Uthman al Kuwaiti, dan ramai lagi para ulama yang mempunyai kelulusan dan kepakaran yang cukup hebat yang turut serta dalam memakmurkan institusi masjid.
Fenomena ini adalah sesuatu yang jarang kita temui di tanah air. Para cendiakawan Islam hanya memperuntukkan waktu mereka menyumbangkan ilmu di bilik-bilik kuliah di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi sahaja, mereka hanya menyampaikan teori tetapi tidak pada praktikalnya. Walaupun penulis tidak menafikan, wujudnya para pensyarah Institusi Pengajian Tinggi di tanah air yang sanggup turun padang membantu masyarakat dengan mengadakan kelas-kelas pengajian ilmu di masjid-masjid.
Para ulama Syam juga berjaya membentuk masyarakat mereka dengan pentingnya seorang “Tholib I’lm” (penuntut ilmu), sehingga masyarakat tidak lokek untuk memberikan bantuan kepada penuntut ilmu.
Lebih membanggakan lagi, didapati wujud dikalangan ulama Syam yang mempunyai syarikat-syarikat perniagaan sendiri. Ini merupakan sesuatu yang amat baik dalam proses mereka menyebarkan ilmu, kerana mereka tidak bergantung kepada sesiapa, malahan ada di kalangan mereka sendiri yang membantu masyarakat dan penuntut-penuntut ilmu.
Berpersonaliti menarik dengan mementingkan kekemasan berpakaian ketika berdepan dengan masyarakat dan penuntut ilmu, serta diiringi dengan sifat tawadhu’ yang cukup tinggi sudah cukup untuk menarik masyarakat menerima mereka.
Kesimpulannya, artikel ini merupakan satu catatan ringkas mengenai kurikulum tarbiah dan dakwah yang dilaksanakan oleh para ulama Syam dalam membentuk masyarakat. Ia ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sepanjang berada di bumi yang penuh dengan keberkatan ini. Buat semua penuntut ilmu (pesanan khusus buat saya dan teman-teman di Syam), jadikan keberadaan kita di bumi yang bertuah ini untuk memetik sebanyak mungkin buah-buah ilmu yang segar dari ulama Syam untuk kita hidangkan kepada umat Islam di tanah air sewaktu kembali nanti.

18 comments:

Ummu Hani binti Abu Hassan said...

Mabruk! satu artikel yang menarik dan bermanfaat. mohon izin nak amik untuk dikongsi dalam perbincangan ilmu di PENA nanti.

kak ummu

banggugar said...

salam,

wahh!..

ingat ka lepaih habis peksa baru nak hapdet..

hehehehe

(",)

Ummu Hani binti Abu Hassan said...

ilham,
kak ummu akan mula m.a hujung bulan ini di api um, doakan semoga sang kakak ini selalu kuat!

kak ummu

banggugar said...

salam,

bila perasmian penutup blog ni

hehehe
(",)

faridmw said...

salam..


artikal yang panjang tp penuh manfaat...

senyum selalu.

faridmw said...

lama tak update...

tgh peksa ka?

Ummu Hani binti Abu Hassan said...

LAMA TAK BALIK RUMAH NI...MANA TUAN DIA?

Abu Urwah Dan Ummu Hana' said...

salam.artikel2 yg menarik.klu sudi boleh masukkan dlm taman ilmu islam http://tamanilmuislam.freephpnuke.org/ forum biasa2 je..nk kumpulkan pejuang2
penulisan.kami bukakan untuk hntr artikel,sembng2 dll.mklumt lanjut boleh msuk blog http://aisaralex.blogspot.com

fatimah_mastura said...

As-Salamu`alaikum wa RahmatuLlah.

Eid Mubarak to you and your beloved ones.
Taqqabal ALLAHu minna wa minkum.

Fi amanALLAH :)

MS Rizal said...

Salam ziarah...Artikel yang mantap..Suka cara anta menulis.. Cuma kalau perenggan dikemaskan lebih baik, supaya senang orang lain membacanya..

Mak Su said...

canteekkkk, seswai dipraktikkan di Malaysia..

alif ismail said...

Assalamua'laikum, ust sharul.
tahniah di atas usaha dakwah melalui bloger enta ni. moga-moga dibalas dengan setimpalnya oleh Allah s.w.t.
p/s : send current email enta kt email ana, ye? ni email ana, alifismail_july@yahoo.com.my atau ilhamku21@yahoo.com (email ana) / abi1985 / along1985 (ID YM ana).

alif USIM,
malaya

Tawakkal said...

Assalamualaikum, cantik dan banyak info web blog ini.... tolong add ana dalam web blog anta..

Tawakkal said...

Assalamualaikum,

Haul Al Marhum Ustaz Niamat Diadakan pada 13 Rejab 1429/16 Julai 2008

untuk keterangan lanjut sila ke

http://abu-asma.blogspot.com/search/label/Mtiderang

zuhairirani said...

Assalamualaikum.

Saya ada satu perkara nak minta pandangan sdr..Boleh bagi alamat email tak?

Terima kasih.

Ayat Al-Akhras said...

menarik!

JHaZ KiTaRo said...

salam dari bumi Dublin, Ireland.. saje2 lompat2 blog. :)

Ibnurashidi said...

Salam...

Tarbiyyah dalam dakwah tak ternafikan lagi dalam organisasi..ini merupakan titik tolak untuk membina kepimpinan yang mantap serta berkesan.